AZ Law

Identificăm soluții juridice în parteneriat cu clientul

Despre noi

Cine suntem

AZ Law reunește în cadrul echipei de avocați, experiență profesională, cunoștințe și competențe permanent actualizate și spirit inovator și de permanentă autodepășire în vederea prestării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică adaptate prezentului și pregătite de a întâmpina provocările viitorului.

Ce ne propunem

Pornind de la dorința de a oferi o alternativă ambițioasă și solidă la serviciile juridice locale prin aducerea și la acest nivel a experienței avocaturii de afaceri dobândită în cadrul unora dintre cele mai prestigioase societăți de avocatură din România, respectiv de a continua asigurarea serviciilor consultanță, de asistență și reprezentare juridică clienților naționali și internaționali, AZ Law își propune a deveni un partener complet și serios ce vine în sprijinul și în interesul acestora.

Fiind conștienți de permanenta schimbare a condițiilor economice, sociale și juridice de la nivel intern și internațional, echipa AZ Law își propune să furnizeze servicii juridice actualizate și adaptate dinamicii nevoilor clienților noștri.

Valori de bază

Profesionalism

Pregătim temeinic fiecare mandat în parte.

Unitate

Acționăm împreună cu clienții noștri spre a le rezolva problemele juridice.

Inovație

Identificăm soluții creative și practice la problemele clienților noștri și implementăm noile tehnologii în activitatea noastră.

Umanitate

Prețuim fiecare om în parte și societatea în care trăim.

Seriozitate

Tratăm cu seriozitate, atât oamenii, cât și problemele juridice ale acestora.

Autodepășire

Ne propunem să creștem în fiecare zi.

Echipa

AZ Law reprezintă echipa, aceasta fiind formată din avocați cu o pregătire academică solidă și cu o bogată expertiză recunoscută și dobândită în cadrul unora dintre cele mai importante societăți de avocatură din țară.

Lawyer Image

ASAN RALUCA SIMONA

Avocat partener

Membră activă a Baroului Sibiu din anul 2016, Raluca a dobândit experiență extinsă în calitate de avocat litigant în domenii precum drept civil, dreptul asigurărilor, drept penal, dreptul muncii și dreptul proprietății intelectuale.​

eugen1

ZORIN EUGEN

Avocat partener

Zorin Eugen este deopotrivă un avocat de consultanță, respectiv de litigii. Începându-și cariera ca avocat de consultanță, el a dobândit o expertiză extinsă și fructuoasă în cadrul unora dintre societățiile de avocatură de top din București, având ca principală activitate domenii de activitate: Corporate, Fuziuni & Achiziții (M&A) și Proprietate Imobiliară. (Real Estate).​

Servicii

Prin contabilizarea experienței dobândite și a situațiilor juridice soluționate, echipa AZ Law asigură, atât prestarea de servicii de consultanță juridică, cât și de asistență și reprezentare juridică și extrajudiciară a clienților într-o varietate de domenii juridice.

Consultanță juridică

Pentru că activitatea de consultanța juridică presupune încredere din partea clientului, colaborare permanentă cu acesta, atenție la detalii și planificare a activității, echipa AZ Law își fundamentează activitatea de consultanță juridică pe aceste atribute în vederea construirii unui parteneriat de lungă durată cu clientul.

Litigii

Pentru că activitatea de litigii presupune încredere din partea clientului, atenție la detalii, tactică, îndrăzneală și o permanentă comunicare cu clientul, echipa AZ Law își fundamentează activitatea pe aceste atribute în scopul asistării și reprezentării solide a clientului pe parcursul procesului.

Asistență și reprezentare extrajudiciară

Avocații echipei AZ Law asigură asistența și/sau reprezentarea clienților în fața oricărei persoane fizice sau juridice, publice sau private precum și în fața instanțelor arbitrale.

1.Consultanță juridică

Pentru că activitatea de consultanța juridică presupune încredere din partea clientului, colaborare permanentă cu acesta, atenție la detalii și planificare a activității, echipa AZ Law își fundamentează activitatea de consultanță juridică pe aceste atribute în vederea construirii unui parteneriat de lungă durată cu clientul.

Corporate & M&A Image

Societar & M&A

Viața unei societăți presupune încă de la constituire o permanentă atenție, planificare și reacții rapide și practice în vederea asigurării echilibrului acesteia și dezvoltării sale organice.

Pentru că existența unei societăți va presupune mai de vreme sau mai târziu proceduri de reorganizare sub diverse forme sau intenții de cumpărare sau vânzăre, echipa AZ Law va sta alături de dumneavoastră în toate etapele unui proiect de M&A în vederea finalizării cu succes a acestuia.

Echipa AZ Law oferă consultanță juridică privind:

 • înființări, modificări, dizolvări, lichidări societare;
 • redactare, revizuire contracte societare, opinii juridice, convenții între asociați;
 • pregătirea inițială a unei operațiuni de cumpărare sau vânzare a unei societăți, redactare due diligence de cumpărător sau vânzător, negociere și semnare contract de vânzare (SPA) și activități post semnare;
 • reorganizări societare: fuziuni, divizări.
Consumer rights

Protecția consumatorului și a datelor cu caracter personal

Un domeniu care pur și simplu a „explodat” ca importanță odată cu adoptarea G.D.P.R. din 2016 și care are ca efect reanalizarea și reașezarea politicilor societăților în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal a cetățenilor U.E. Avocații AZ Law vin în sprijinul oricărei afaceri care dorește să se alinieze la noile reglementări din acest domeniu, soluțiile noastre fiind creative și adaptate fiecărei situații în parte. 

Fiind o legislație disparată și de multe ori neomogenă, interpretarea și aplicarea normelor privind protecția consumatorului pot ridica serioase probleme juridice. AZ Law vine în sprijinul oricărei afaceri sau persoane fizice în vederea soluționării problemelor juridice întâmpinate privitoare la protecția consumatorului.

Echipa AZ Law oferă consultanță juridică privind:

 • redactare și revizuire politici prelucrare date cu caracter personal, opinii juridice;
 • redactare și revizuire termeni și condiții vânzare bunuri destinate consumatorilor, drepturi și obligații consumatori, opinii juridice. 
Real Estate Image

Proprietate imobiliară

Un sector în care jucătorii și activitatea acestora sunt caracterizate de o permanentă schimbare și dezvoltare necesită o echipă de avocați ce pot oferi soluții inovatoare și practice provocărilor ridicate.

Tranzacțiile efectuate în acest sector de către investitorii sau dezvoltatorii imobiliari în retail, birouri, rezidențial, industrial necesită o activitate atentă și permanentă de consultanță juridică.

Echipa AZ Law oferă consultanță juridică privind:

 • redactare, revizuire contracte, opinii juridice;
 • asistență tranzacții imobiliare, redactare rapoarte due diligence pe aspecte de drept imobiliar.
Employment Image

Muncii

Prezent ca domeniu clasic în arhitectura juridică internă, dar influențat de constantele modificări legislative și de jurisprudență și într-o continuă tranziție spre alinierea la standardele europene în domeniu, avocații AZ Law sunt pregătiți să ofere soluții juridice diverselor probleme ce pot surveni în cadrul acestei arii de pratică.

Echipa AZ Law oferă consultanță juridică privind:

 • redactare, revizuire contracte individuale de muncă, contracte colective de muncă, regulamente interne, documentație necesară încetării contractului individual de muncă;
 • redactare raport due diligence pe aspecte de dreptul muncii, opinii juridice;
 • sănătate și securitate în muncă.
Franchise Image

Franciză

O afacere matură și prosperă va atrage întotdeauna interesul altor persoane de a contracta dreptul de exploatare al acesteia. Avocații AZ Law sprijină activitatea de francizare a afacerilor venind cu soluții prompte și practice pe parcursul unei astfel de proceduri.

Echipa AZ Law oferă consultanță juridică privind:

 • redactare, revizuire contract de franciză, master franciză, opinii juridice.
Intelectual property

Proprietate Intelectuală

Cum inovația și creația intelectuală devin în orice domeniu principalul rezultat în ceea ce privește direcționarea resurselor, concomitent și protecția juridică  a acestora devine din ce în ce mai antrenantă. Dorim să venim în sprijinul inovației și creației intelectuale cu soluții deopotrivă inovatoare și practice care să răspundă cât mai adecvat problematicilor întâlnite în acest domeniu.

Echipa AZ Law oferă consultanță juridică privind:

 • protectia drepturilor de autor si a drepturilor conexe, mărci, brevete de invenție, indicații geografice, denumiri de origine protejată, redactare și revizuire contracte, opinii juridice.  

2.Litigii

Pentru că activitatea de litigii presupune încredere din partea clientului, atenție la detalii, tactică, îndrăzneală și o permanentă comunicare cu clientul, echipa AZ Law își fundamentează activitatea pe aceste atribute în scopul asistării și reprezentării solide a clientului pe parcursul procesului.

Scale

Civil

Viață individuală a fiecărei persoane este presărată cu situații și evenimente cu implicații juridice care necesită o aplecare asupra instituțiilor dreptului civil și, uneori, ajutor juridic de specialitate.

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică privind:

 • recuperări prejudicii patrimoniale și morale, răspundere contractuală, încheierea și executarea actelor juridice;
 •  dreptul familiei;
 • obligația legală de întreținere;
 • dezbatere succesiuni.
Administrative Law Image

Contencios administrativ

Relația cetățenilor cu autoritățile și instituțile publice pot da naștere unor situații conflictuale ca urmare a emiterii de către acestea a unor acte administrative nelegale și vătămătoare, respectiv ca urmare a refuzului de soluționare sau chiar nesoluționarea cererilor adresate de către cetățeni. Avocații AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată de contencios administrativ în vederea soluționării acestor situații conflictuale.

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică privind:

 • formulare și susținere plângeri prealabile, acțiuni și căi de atac în fața instanței de contencios administrativ. 
public procurement

Achiziții Publice

Un domeniu supus diverselor modificări legislative în vederea alinierii la cadrul normativ european privind achizițiile publice, concomitent cu faptul impactării unei diversități de domenii de afaceri, raporturile juridice existente în cadrul acestuia pot conduce la situații conflictuale la fiecare nivel al procedurii, dar și ulterior finalizării acesteia.

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică privind:

 • formulare și susținere contestații la C.N.S.C. sau instanța de judecată, plângeri, acțiuni nulitate contracte de achiziții publice, căi de atac.  
Insurance Image

Asigurări

În viața socială actuală asigurările de bunuri, persoane și de răspundere civilă sunt, fie obligatorii, fie deosebit de utile și adesea utilizate de persoanele fizice sau juridice preocupate de efectele evenimentelor imprevizibile ale vieții.

Echipa AZ Law asigură servicii de asistență și reprezentare juridică în:

 • raporturile juridice cu societățile de asigurare, recuperare prejudicii de la asigurător, acțiuni în regres.
Criminal Law Image

Penal

Contactul cu legea penală este adesea neprevăzut, dificil de gestionat și presupune parcurgerea unor proceduri legale complexe în care restrângerea libertăților individuale și pregătirea unei strategii optime de apărare impun ajutorul unui profesionist.

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică în cursul procesului penal, indiferent de calitatea procesuală pe care o dețineți, în orice proceduri sau etape precum:

 • formulare plângerii penale, asistență și reprezentare în cursul urmăririi penale, a procedurii de cameră preliminară și în cursul judecății în fond, constituire de parte civilă, contestații măsuri preventive, instituire sechestru asigurător, procedura încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, contestație la executare, procedura reabilitării judecătorești.
Corporate & M&A Image

Societar

Viața unei societăți presupune încă de la constituire o permanentă atenție, planificare și reacții rapide și practice în vederea asigurării echilibrului acesteia și dezvoltării sale organice. Totuși, pe parcursul existenței unei societăți pot apărea situații conflictuale a căror soluționare trebuie tratată cu seriozitate și atenție astfel încă activitatea societară să fie cât mai puțin afectată. 

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică privind:

 • formulare și susținere acțiuni și căi de atac în materie societară, cum ar fi, fără a ne limita la: anulare hotărâri A.G.A., răspundere administratori, cereri înregistrare operațiuni de reorganizare.
Real Estate Image

Proprietate Imobiliară

Fiind un sector caracterizat de o permanentă schimbare și dezvoltare, situațiile conflictuale vor fi la un pas distanță. În astfel de situații echipa de avocați AZ Law va reprezenta un suport solid pentru dumneavoastră în vederea soluționării acestora. 

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică privind:

 • redactare și susținere acțiuni și căi de atac privind revendicare, posesie, carte funciară, grănițuire, anulare certificat de urbanism, anulare autorizații de construire/demolare precum orice alte acțiuni în materie imobiliară. 
Employment Image

Muncii

Prezent ca domeniu clasic în arhitectura juridică internă, dar influențat de constantele modificări legislative și de jurisprudență și într-o continuă tranziție spre alinierea la standardele europene în domeniu, avocații AZ Law sunt pregătiți asigure servicii temeinice de asistență și reprezentare juridică cu privire la situațiile litigioase ivite.

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică privind:

 • formulare și susținere contestații și căi de atac decizii de concediere, plată salarii, recuperare prejudicii.
Foreclosure Image

Executări silite

Echipa AZ Law asigură asistență și reprezentare juridică părților implicate în procedura de executare silită, astfel încât aceasta să se desfășoare potrivit dispozițiilor legale, iar părțile să-și cunoască în mod clar drepturile și obligațiile.

insolvency

Insolvență

Avocații AZ Law asigură servicii de asistență și reprezentare juridică în cadrul fazelor acestei proceduri delicate din viața unei societăți, punând la dispoziția subiecților implicați soluții adecvate și practice.

Cum funcționăm

Consultația

Contactați-ne la datele de contact expuse pe site și programăm o dată pentru întâlnire.

Analiza problemei juridice și încheierea contractului de asistență juridică

Analizăm situația juridică și vă informăm, atât asupra posibilitățiilor juridice și practice de a vă rezolva problema, cât și asupra condițiilor noastre financiare pentru a vă reprezenta interesele, urmând ca, în situația în care sunteți de acord, să încheiem un contract de asistență juridică pentru a fi abilitați în mod legal să vă ajutăm.

Începerea activității

De îndată ce aspectele principale ale mandatului au fost convenite, echipa AZ Law va începe să vă reprezintele interesele încredințate.

Locație

Strada Crișanei, Nr. 1A, Et. 2, Camera 3
Sibiu, România
Email : office@azlaw.ro
Telefon :

 • 0743 025 818 – Asan Raluca Simona (Avocat partener)
 • 0735 512 433 – Zorin Eugen (Avocat partener)